Voor Azië en obligaties

Azië

Als kleine organisatie hebben wij ons gespecialiseerd in fiscaal
vriendelijke, hoog dividend genererende aandelen uit Azië en China.
Door een juiste selectie van aandelen en juridische structuur vinden wij
Aziatische investeringen met tot 8.55% bruto dividendrendement per
jaar.  Door de juiste structuur hoeven we slechts rekening te houden met
de Belgische Roerende Voorheffing van 30 %, waardoor er netto nog
een mooie 7,5 % overblijft. Aldus bouwen wij exposure op China op,
terwijl de belegging jaarlijks een goed inkomen oplevert.

Obligaties

Ook wij kunnen de markten niet voorspellen, maar door de juiste selectie
van nieuwe en secundaire obligaties kunnen we tot hoge rendementen
komen met relatief laag risico. Doordat we niet werken met fondsen,
betaalt u ook geen dure jaalijkse beheerskosten tot 2.5%, hetgeen uw
netto-rendement ten goede komt.  In Europa en de VS concentreren wij
ons op hoog rentende obligaties of effecten met een hoge rente tot 8 %.
Deze effecten zijn fiscaal vriendelijk en worden slechts belast aan 30%
Belgische Roerende Voorheffing.Vraag
hier vrijblijvend en gratis onze obligatieselectie aan.
Karakter Invest   Uw andere beleggingsadviseur
Passie ?
The only capital which is of permanent value is immaterial – the experience of
generations and the development of science.”  David A. Wells,1889