Innovatief en competitief

Innovatief

Voor de dienstverlening betalen de cliënten van Karakter Invest 10% van
de gerealiseerde netto-winst op de  portefeuille na kosten en
belastingen met een high water mark (d.w.z. dat eventuele verliezen
eerst moeten gerecupereerd worden alvorens de cliënt iets verschuldigd
is).  Zuivere obligatiebeleggers betalen jaarlijks een vaste fee.  Karakter
Invest verdient als de cliënt verdient.  

Competitief

Doordat Karakter Invest de eventueel ontvangen voordelen van de bank
op aandelentransacties doorstort naar de cliënt, verzekert de cliënt zich
van lage transactiekosten en van een compleet onafhankelijk advies : bij
het aan- of verkoopadvies van een produkt is de marktopportuniteit en de
wens van de klant bepalend en niet de rendabiliteit voor Karakter Invest.

Orderuitvoeringsbeleid.

Het meest recente exemplaar vindt u hier.

Risico-spectrum.

Het meest recente exemplaar vindt u hier.

Beleggingsuniversum.

Het meest recente exemplaar vindt u hier.
Het beknopte overzicht vindt u
hier.

Beleggingsvoorstel.

Het standaardvoorstel vindt u hier.
“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best
manage change.”
Charles Darwin, The Origin of Species
©2015 Karakter Invest. Alle rechten voorbehouden
Kosten
Documenten