Klachtenformulier

Karakter Invest heeft volgens de vereisten van de FSMA procedures
ingevoerd om passend om te gaan met klachten.

Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid die schriftelijk
ontvangen wordt op onderstaand e-mail adres en per post op de
maatschappelijke zetel van Karakter Invest.  Ze kan gaan over de
dienstverlening of het gebrek hieraan.  Ze moet gericht zijn aan de
compliance officer en de vraag bevatten om de klacht nader te
onderzoeken in het kortst mogelijk tijdsbestek.  Een vraag naar
informatie, verduidelijking of dienst is geen klacht.

In deze context moet elke klacht aan bovenstaande vormvereisten
voldoen en verzonden worden naar :

Karakter Invest
Ter attentie van de Compliance Officer
Wielewaallaan 13
1850 Grimbergen
joost.olbrechts1@telenet.be


Karakter Invest zal uw klacht als volgt behandelen :

• Een ontvangstbericht zal u gezonden worden binnen de 10 dagen als
de klacht niet vlugger kan opgelost worden.

• Een finale brief zal u gestuurd worden om u te informeren over het
resultaat van het onderzoek en de acties die we namen om de klacht op
te lossen.
“Bij kredietverlening draait het niet in de eerste plaats om geld of vastgoed.  Nee
meneer, het belangrijkste is karakter.  Dat is belangrijker dan al het andere.  Geen geld
ter wereld kan dat kopen.”  JP Morgan, Amerikaans
bankier, 1927
Karakter Invest
Uw andere beleggingsadviseur