Waarvoor staan naam en logo ?

Beiden werden van bij het ontstaan in 2003 zorgvuldig gekozen. Karakter Invest wenste zijn drie belangrijkste regels bij investeren of geld lenen aan iemand onherroepelijk vast te leggen om ze nooit meer te vergeten.

1. Een schuldenaar/debiteur/ontlener moet over voldoende Karakter beschikken om zijn investering terug te betalen. Ken de debiteur !

2. Er is goed en slecht papier, maar papier blijft. Investeer daarom in het juiste papier van de debiteur : obligatiepapier kan bijvoorbeeld aandelenpapier wegmaaien en aldus eigenaar worden van een schuldenvrij bedrijf. Een ander voorbeeld : afhankelijk van de marktomstandigheden kiest Karakter Invest voor staatsobligaties of aandelen.

3. Met meer kan je meer dan alleen. Elke bijkomende associé stellen we in het logo voor met een bijkomend vierkant/papier.

De oprichters van Karakter Invest wensten deze drie gouden
investeringsregels nooit te vergeten, zodat ze bij het investeringsproces
niet zouden geleid worden door hebzucht of angst.

“The market can stay irrational longer than you can stay solvent.”

J.M. Keynes.

Scroll to top