Innovatief en competitief

Innovatief

Voor de dienstverlening betalen de cliënten van Karakter Invest 10% van de gerealiseerde netto-winst op de portefeuille na kosten en
belastingen met een high water mark (d.w.z. dat eventuele verliezen eerst moeten gerecupereerd worden alvorens de cliënt iets verschuldigd
is). Zuivere obligatiebeleggers betalen jaarlijks een vaste fee. Karakter Invest verdient als de cliënt verdient.

Competitief

Doordat Karakter Invest meestal geen voordelen op aandelentransacties van de bank ontvangt, verzekert de cliënt zich van lage transactiekosten en van een compleet onafhankelijk advies : bij het aan- of verkoopadvies van een produkt is de marktopportuniteit en de wens van de klant bepalend en niet de rendabiliteit voor Karakter Invest.

Orderuitvoeringsbeleid.

Het meest recente exemplaar vindt u hier.

Risico-spectrum.

Het meest recente exemplaar vindt u hier.

Beleggingsuniversum.

Het meest recente exemplaar vindt u hier.

Het beknopte overzicht vindt u hier.

Het laatste rapport vindt u hier.

Privacyverklaring.

Het laatste rapport vindt u hier.

Duurzaamheidsbeleid.

Het laatste rapport vindt u hier.

Beleggingsvoorstel.

Het standaardvoorstel vindt u hier.

Duurzaamheid.

De laatste ESG brochure vindt u hier.

“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change.”
Charles Darwin, The Origin of Species

Scroll to top